transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tvärvetenskapligt sammarbete - En färgstark undersökning av Hälsingegårdarnas folkkonst

Författare och institution:
Ingalill Nyström (Institutionen för kulturvård); Anders Assis (-)
Publicerad i:
Färgforum 2016 Sammanfattningar av föredrag, RAÄ, Värmlandsmuseum, Karlstad,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Denna presentation handlar om det tvärvetenskapliga samarbetet i forskningsprojektet Interiörer i dekorerade hälsingegårdar: en holistisk studie av ett världsarv. I projektet försöker vi få fram ny och fördjupad kunskap om färger, färgen, färgningen och underlagen i Hälsingegårdarnas dekorationsmåleri, dekorerade målade möbler och mönstrade textilier. Genom att förstå materialinnehåll och tillverkningstekniker i 1700- och 1800-talens folkliga konst och hantverk kan vi förstå dåtidens råvaruhandel och materialtillgång. Forskargruppen använder sig av historisk källforskning och naturvetenskapliga analysmetoder för att göra en allomfattande analys och materialkarakterisering. Föremålens råmaterial och tekniker analyseras utifrån sina historiska sammanhang. Dessutom fokuserar vi på analys- och metodutveckling av bland annat de svåranalyserade organiska materialen. Ett av målen är att skapa en plattform för conservation science och historisk materialforskning. Det är ett samarbete mellan olika universitet och minnesinstitutioner. Forskargruppen består av ett antal forskare med olika kompetenser inom conservation science, konservering, kemi, fysik, etnologi och konsthistoria. Vi samarbetar också med lokala experter från olika museer i Hälsingland. I projektet har vi formulerat olika typer av fallstudier. I denna presentation kommer vi att fokusera på två av dem. Den första beskriver hur vi arbetar tvärvetenskapligt i Bortom Åa i Fågelsjö, Los socken, en av de sju gårdar som år 2012 utnämndes till världsarv av Unesco. Där utför vi en konstteknologisk källstudie, en kombination av humanistiska och naturvetenskapliga analysmetoder. I den andra fallstudien beskriver vi hur vi studerar en rättstvist mellan målaren Anders Erik Ädel från Ljusdal och hans klient bonden Erik Olofsson. Rättstvisten berör bland annat målerimaterialinköp såsom pigment och dylikt. I detta fall tittar vi på de historiska dokumenten kring rättsfallet samt utför materialkarakterisering. Ädel är en av Hälsinglands mer omskrivna målare, och han har bland annat målat i en av de andra av de sju världsarvsgårdarna: Kristofers i Stene, Järvsö socken.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Annan naturvetenskap
HUMANIORA ->
Konst
HUMANIORA ->
Konst ->
Bildkonst
Nyckelord:
Tvärvetenskap, folkkonst, konstteknologi, ATSR, APR
Postens nummer:
235767
Posten skapad:
2016-05-02 13:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007