transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Monte Carlo based model for simulation of digital chest tomosynthesis

Författare och institution:
Gustaf Ullman (-); David Dance (-); Michael Sandborg (-); Gudrun Alm-Carlsson (-); Angelica Svalkvist (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Magnus Båth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
Third Malmö Conference on Medical Imaging: Optimisation in X-Ray and Molecular Imaging, Malmö, Sweden, 25-27 June 2009,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
235760
Posten skapad:
2016-05-02 11:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007