transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Biblioterapi i ett litteraturvetenskapligt perspektiv

Författare och institution:
Cecilia Pettersson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Tidskrift för litteraturvetenskap, 44 ( 1 ) s. 55-65
ISSN:
1104-0556
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
biblioterapi, litteratur, läsning
Postens nummer:
235759
Posten skapad:
2016-05-02 11:10
Posten ändrad:
2016-05-12 16:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007