transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Which Side are You On?: The worlds of Grant Morrison

Redaktör(er):
Frank Bramlett (-); Adnan Mahmutovic (-); Francesco Ursini (Institutionen för språk och litteraturer)
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
ImageTexT: Interdisciplinary Comics Studies
Förlagsort:
University of Florida Press, USA
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Ytterligare information:
ISSN 1549-6732
Postens nummer:
235730
Posten skapad:
2016-05-01 21:01
Posten ändrad:
2016-07-06 12:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007