transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The development of field testing of modern materials to create surrogate archaeological wood projectile shafts recovered from snow patches

Författare och institution:
Elizabeth Ellen Peacock (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
Frozen Pasts, 4th Internation Glacial Archaeology Symposium, Innsbruck, Austria, 12.-16.10.2016,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Klimatforskning
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
235709
Posten skapad:
2016-05-01 10:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007