transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introduction to Non-Wood Organics

Författare och institution:
Elizabeth Ellen Peacock (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
13th ICOM-CC Wet Organic Archaeological Materials Conference, Florence, Italy, 16.-21.05.2016,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Materialteknik
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
235708
Posten skapad:
2016-05-01 09:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007