transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Research Methods course in conservation: the practical approach taken at the University of Gothenburg

Författare och institution:
Elizabeth Ellen Peacock (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
Education and Research in Conservation-Restoration, ENCoRE Conference, Cambridge, UK, 13.04.2016,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Postens nummer:
235706
Posten skapad:
2016-05-01 09:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007