transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ulla Lindström – jämställdhet som individuellt och kollektivt projekt

Författare och institution:
Sofia Persson (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Vägval i skolans historia, ( 1 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Läraryrket innebär en möjlighet att påverka människor och deras situation, denna möjlighet delar lärare med personer på exempelvis det politiska fältet och i fackliga organisationer. I föreliggande artikel fokuseras Ulla Lindströms arbete, såväl individuellt som kollektivt, för ökad jämställdhet. Detta engagemang bottnade bland annat i erfarenheter av arbete som folkskollärarinna, och omsattes i fackliga och politiska insatser.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Nyckelord:
Ulla Lindström, feminism, folkskollärare, fackförbund, politik
Postens nummer:
235705
Posten skapad:
2016-05-01 09:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007