transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den svenska ensamheten: om hur olika former av ensamhet påverkar vårt välbefinnande

Författare och institution:
Bengt Brülde (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Filip Fors (-)
Publicerad i:
Fragment : SOM-undersökningen 2014 / Annika Bergström, Bengt Johansson, Henrik Oscarsson och Maria Oskarson (red), s. 47-61
ISBN:
978-91-89673-32-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SOM-institutet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
Ytterligare information:
Serie: SOM-rapport, 0284-4788 ; 63
Postens nummer:
235698
Posten skapad:
2016-04-30 13:03
Posten ändrad:
2016-09-02 13:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007