transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A ‘Choice Revolution’? Exit and Voice in Local Government Reconsidered

Författare och institution:
Jon Pierre (Statsvetenskapliga institutionen); Asbjörn Röiseland (-)
Publicerad i:
Public Administration, Epub ahead of print s. DOI: 10.1111/padm.12258
ISSN:
0033-3298
E-ISSN:
1467-9299
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
235695
Posten skapad:
2016-04-30 01:26
Posten ändrad:
2016-08-08 09:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007