transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

New Community Spaces: Institutionalized Collaboration in the Greater Toronto Area

Författare och institution:
Jon Pierre (Statsvetenskapliga institutionen); Allison Bramwell (-)
Publicerad i:
Urban Affairs Review, Epub ahead of print s. DOI:10.1177/1078087416637125
ISSN:
1078-0874
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
235694
Posten skapad:
2016-04-30 01:23
Posten ändrad:
2016-05-06 15:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007