transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Health Promoting Potential of Preschool Outdoor Environments: Linking Research to policy

Författare och institution:
Cecilia Boldeman (-); Margaretha Söderström (-); Fredrika Mårtensson (-); Robin Moore (-); Nilda Cosco (-); Brad Bieber (-); Peter Pagels (-); Anders Raustorp (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Ulf Wester (-)
Publicerad i:
Revisiting "Social Factors" Advancing Research into People and Place,
ISBN:
978-1-4438-7734-3
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Cambridge Scholars Publishing
Förlagsort:
Cambridge
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Postens nummer:
235687
Posten skapad:
2016-04-29 22:04
Posten ändrad:
2016-09-05 16:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007