transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Environmental Governance of the Baltic Sea: Identifying Key Challenges, Research Topics and Analytical Approaches

Författare och institution:
Michael Gilek (-); Mikael Karlsson (-); Sebastian Linke (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); smolarz Katarzyna (-)
Publicerad i:
Gilek, M., Linke, S., Karlsson, M., Smolarz, K. (eds.) Environmental Governance of the Baltic Sea. , s. 1-17
ISBN:
978-3-319-27005-0
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Springer
Förlagsort:
Cham
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
Marinegovernance•Ecosystemapproachtomanagement•Institutional fit • Stakeholder participation • Science-policy interactions
Postens nummer:
235682
Posten skapad:
2016-04-29 21:42
Posten ändrad:
2016-05-20 15:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007