transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Children's experiences of visiting a seriously ill/injured relative on an adult intensive care unit

Författare och institution:
Susanne Knutsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap); Anna-Lena Hellström (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Ingegerd Bergbom (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Journal of Advanced Nursing, 61 ( 2 ) s. 154-162
ISSN:
0309-2402
E-ISSN:
1365-2648
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Nyckelord:
Children, visits, ICU
Postens nummer:
235665
Posten skapad:
2016-04-29 16:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007