transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nurses' and physicians' viewpoints regarding children visiting/not visiting adult ICUs

Författare och institution:
Susanne Knutsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Ingegerd Bergbom (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Nursing in Critical Care, 12 ( 2 ) s. 64-72
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Nyckelord:
children, visits, ICU
Postens nummer:
235655
Posten skapad:
2016-04-29 16:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007