transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Immunological and Inflammatory Response After Antenatal Supplementation with Lactobacillus Rhamnosus in Low-Risk Pregnant Women

Författare och institution:
Bo Jacobsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Verena Sengpiel (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); Maria Hallingström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Anders Elfvin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); A. L. Brantsaeter (-); Masha Nordquist (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); R. Myhre (-); Teresa Cobo (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
63rd Annual Scientific Meeting of the Society-for-Reproductive-Investigation. 16-19 mars, 2016, Location: Montreal, Canada. Reproductive Sciences, 23 s. 293A-293A
ISSN:
1933-7191
E-ISSN:
1933-7205
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Läkemedelskemi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Nyckelord:
Obstetrics & Gynecology; Reproductive Biology
Ytterligare information:
Meeting Abstract: S-074
Postens nummer:
235650
Posten skapad:
2016-04-29 15:48
Posten ändrad:
2016-06-02 10:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007