transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Studying Agency Beyond Resistance: The desire of the researcher to locate political space

Författare och institution:
Stina Hansson (Institutionen för globala studier); Sofie Hellberg (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
International Studies Association annual conference in New Orleans, February 2015.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
desire, agency, methodology
Postens nummer:
235648
Posten skapad:
2016-04-29 15:43
Posten ändrad:
2016-05-17 13:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007