transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The process of recovery from severe illness, injury or surgical treatment

Författare och institution:
Ingegerd Bergbom (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Recent Advances Research Updates, 9 ( 3 ) s. 419-431
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Nyckelord:
Recovery, illness, injury, critical
Postens nummer:
235646
Posten skapad:
2016-04-29 15:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007