transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arkeologiskt sökande efter Villa San Cristóbal de La Habana

Författare och institution:
Håkan Karlsson (Institutionen för historiska studier); Tony Axelsson (Institutionen för historiska studier); Lotta Stenqvist (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Historiska studier (blogg från Institutionen för historiska studier), ( 29 Apr-2016 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Villa San Cristóbal de La Habana, Kuba, Arkeologi, Georadar, Metod, Tvärvetenskap
Postens nummer:
235588
Posten skapad:
2016-04-29 13:44
Posten ändrad:
2016-06-03 13:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007