transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evaluating the Impact of AAC Interventions in Reducing Hospitalization-related Stress: Challenges and Possibilities

Författare och institution:
G Thunberg (-); Carl-Johan Törnhage (-); Stefan Nilsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Augmentative and Alternative Communication : AAC, 32 ( 2 ) s. 143-150
ISSN:
0743-4618
E-ISSN:
1477-3848
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
235573
Posten skapad:
2016-04-29 13:13
Posten ändrad:
2016-08-10 16:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007