transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Being Met as marked – patients’ experiences of being infected with community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)

Författare och institution:
Eva Skyman (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Berit Lindahl (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Ingegerd Bergbom (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Harrieth Thunberg Sjöström (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Christina Åhrén (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Epub ahead of print
ISSN:
0283-9318
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Nyckelord:
MRSA, experiences, infection
Postens nummer:
235570
Posten skapad:
2016-04-29 12:26
Posten ändrad:
2016-05-30 14:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007