transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Freedom of Expression and Media in Transition. Studies and reflections in the digital age

Redaktör(er):
Ulla Carlsson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
ISBN:
978-91-87957-22-2
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Postens nummer:
235568
Posten skapad:
2016-04-29 12:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007