transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Medie- och informationskunnighet, demokrati och yttrandefrihet

Författare och institution:
Ulla Carlsson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Människorna, medierna & marknaden. Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring. , s. 487-514
ISBN:
978-91-38-24433-3
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Wolter Kluwer
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Postens nummer:
235567
Posten skapad:
2016-04-29 12:16
Posten ändrad:
2016-04-29 12:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007