transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om naturupplevelser hos Elin Wägner och Hagar Olsson

Experiencing Nature in Elin Wägner and Hagar Olsson

Författare och institution:
Katarina Leppänen (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion); Therese Svensson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Tidskrift för Genusvetenskap, 36-37 ( 4-1 ) s. 11-31
ISSN:
1654-5443
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
Hagar Olsson, Elin Wägner, ekofeminism, ekokritik, vithetskritik, existensfenomenologi
Postens nummer:
235560
Posten skapad:
2016-04-29 11:55
Posten ändrad:
2016-08-12 12:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007