transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introduction to Risk Management and Cultural Heritage Conservation

Författare och institution:
Elizabeth Ellen Peacock (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
Riskhantering och kulturvård, Hedhammer and Ericson (eds), Riksantikvarieämbetet, s. 7
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Postens nummer:
235543
Posten skapad:
2016-04-29 10:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007