transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Post-treatment

Författare och institution:
Elizabeth Ellen Peacock (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
Current Topics in Wet Archaeological Leather Conservation Workshop, National Maritime Museum in Gdańsk, Gdańsk, Poland, 15.-17.09.2015,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Postens nummer:
235535
Posten skapad:
2016-04-29 10:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007