transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comparison of reverse transcription quantitative real-time PCR, flow cytometry, and immunohistochemistry for detection of monoclonality in lymphomas.

Författare och institution:
Anders Ståhlberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi & Sahlgrenska Cancer Center); Pierre Åman (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi & Sahlgrenska Cancer Center); Linda Strömbom (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi & Sahlgrenska Cancer Center); Neven Zoric (-); Alfredo Diez (Sahlgrenska Cancer Center); Olle Nilsson (-); Mikael Kubista (-); Börje Ridell (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi & Sahlgrenska Cancer Center)
Publicerad i:
ISRN oncology, 2014 s. 796210
ISSN:
2090-5661
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In healthy humans, 60-70% of the B lymphocytes produce kappa light chains, while the remaining cells produce lambda light chains. Malignant transformation and clonal expansion of B lymphocytes lead to an altered kappa : lambda expression ratio, which is an important diagnostic criteria of lymphomas. Here, we compared three methods for clonality determination of suspected B cell lymphomas. Tumor biopsies from 55 patients with B cell malignancies, 5 B-lymphoid tumor cell lines, and 20 biopsies from patients with lymphadenitis were analyzed by immunohistochemistry, flow cytometry, and reverse transcription quantitative real-time PCR. Clonality was determined by immunohistochemistry in 52/53 cases, flow cytometry in 30/39 cases, and reverse transcription quantitative real-time PCR in 33/55 cases. In conclusion, immunohistochemistry was superior to flow cytometry and reverse transcription quantitative real-time PCR for clonality identification. Flow cytometry and reverse transcription quantitative real-time PCR analysis has complementary values. In a considerable number of cases tumor cells produced both kappa and lambda light chain transcripts, but only one type of light chain peptide was produced.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Postens nummer:
235527
Posten skapad:
2016-04-29 08:42
Posten ändrad:
2016-06-02 12:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007