transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evaluation of Quantified Social Perception Circuit Activity as a Neurobiological Marker of Autism Spectrum Disorder.

Författare och institution:
Malin Björnsdotter (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Nancy Wang (-); Kevin Pelphrey (-); Martha D Kaiser (-)
Publicerad i:
JAMA psychiatry, 73 ( 6 ) s. 614-621
ISSN:
2168-6238
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Autism spectrum disorder (ASD) is marked by social disability and is associated with dysfunction in brain circuits supporting social cue perception. The degree to which neural functioning reflects individual-level behavioral phenotype is unclear, slowing the search for functional neuroimaging biomarkers of ASD.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurobiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Postens nummer:
235524
Posten skapad:
2016-04-29 00:25
Posten ändrad:
2016-06-02 13:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007