transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A practical approach to prioritise optimisation of radiological examinations – Introducing the 4-bit concept

Författare och institution:
Jonny Hansson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Pernilla Jonasson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Patrik Sund (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Lars Gunnar Månsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Magnus Båth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
Third Malmö Conference on Medical Imaging: Optimisation in X-Ray and Molecular Imaging, Malmö, Sweden, 25-27 June 2009,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
235512
Posten skapad:
2016-04-28 21:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007