transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Endodontics and Periodontics

Författare och institution:
Gunnar Bergenholtz (Institutionen för odontologi); Domenico Ricucci (-); Beatrice Siegrist-Guldener (-); Matthias Zehnder (-)
Publicerad i:
Clinical periodontology and implant dentistry, 6th ed. (eds.) Niklaus P. Lang & Jan Lindhe, s. 830-860
ISBN:
978-0-470-67248-8
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
John Wiley&sons
Förlagsort:
Chichester, West Sussex
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
235501
Posten skapad:
2016-04-28 17:56
Posten ändrad:
2016-06-30 14:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007