transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Call for improved research efforts on clinical procedures in endodontics

Författare och institution:
Gunnar Bergenholtz (Institutionen för odontologi); Thomas Kvist (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
International Endodontic Journal, 46 ( 8 ) s. 697-699
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
235492
Posten skapad:
2016-04-28 17:32
Posten ändrad:
2016-05-30 15:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007