transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evidence-based endodontics

Författare och institution:
Gunnar Bergenholtz (Institutionen för odontologi); Thomas Kvist (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Endodontic Topics, 31 ( 1 ) s. 3-18
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This review defines evidence-based practice and discusses how the concept has been applied to endodontics. The focus is on treatment procedures in endodontics. The means used in the process and how far our knowledge bases has reached are addressed. Aspects are also conveyed as to what future research in endodontics should take into account.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
235489
Posten skapad:
2016-04-28 17:17
Posten ändrad:
2016-06-02 14:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007