transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Investigation of parameters concerning the modulation transfer function in digital radiography

Författare och institution:
Magnus Båth (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Patrik Sund (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Lars Gunnar Månsson (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 4320 s. 350-361
ISSN:
0277-786X
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The effects of the design of a radiographic system on the modulation transfer function (MTF) are studied with a specially developed computer program. The program simulates a digital radiographic system by using three parameters: sampling distance, sampling aperture, and the spread of the signal in the detector due to the interaction processes of the incoming photons. The signal spread is approximated by Gaussian distributions. The influence of the three parameters is studied on the presampling MTF and on the two extreme cases of the digital MTF: The maximum MTF and the minimum MTF. From theoretical data on the interaction processes, the resolution properties of an amorphous selenium flat-panel detector are simulated. The program is also used to simulate a measurement of the presampling MTF with the slit method, and the effect of the slit width on the measured presampling MTF is examined.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Nyckelord:
Digital radiography , Image quality , Modulation transfer function , MTF
Postens nummer:
235480
Posten skapad:
2016-04-28 16:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007