transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Osseointegrated Treatment of Patients with Thumb Amputations. Long- term follow up of 13 patients.

Författare och institution:
Joakim Strömberg (Institutionen för kliniska vetenskaper); Katarzyna Kulbacka-Ortiz (-); Kerstin Caine-Winterberger (Institutionen för kliniska vetenskaper); Jan Fridén (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi); Örjan Berlin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi); Rickard Brånemark (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi)
Publicerad i:
Nordic Orthopaedic Federation Congress, Linköping, Sweden, April 27-29, 2016,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Nyckelord:
Thumb amputation, Osseointegration, Prosthesis
Postens nummer:
235472
Posten skapad:
2016-04-28 16:33
Posten ändrad:
2016-06-27 15:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007