transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Insulin Resistance is Associated with Increased Alzheimer's Disease Pathology and Reduced Memory Function in At-Risk Healthy Middle-Aged Adults.

Författare och institution:
Siobhan M Hoscheidt (-); Erika J Starks (-); Jennifer M Oh (-); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Rachel A Krause (-); Carey E Gleason (-); Luigi Puglielli (-); Craig S Atwood (-); Cynthia M Carlsson (-); Sanjay Asthana (-); Sterling C Johnson (-); Barbara B Bendlin (-)
Publicerad i:
Journal of Alzheimer's disease : JAD, Epub ahead of print
ISSN:
1875-8908
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Type 2 diabetes is associated with an increased risk for Alzheimer's disease (AD). Regulation of normal insulin function may be important in reducing the prevalence of dementia due to AD, particularly in individuals who harbor genetic risk for, or have a parental family history of, AD. The relationship between insulin resistance (IR) and AD pathology remains poorly understood, particularly in midlife prior to the onset of clinical metabolic disease or cognitive decline.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
235470
Posten skapad:
2016-04-28 16:28
Posten ändrad:
2016-06-02 14:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007