transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

α-Synuclein in Neurodegeneration-A Good Protein that may go Bad.

Författare och institution:
Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Ann Brinkmalm-Westman (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 26 ( 3 ) s. 387-8
ISSN:
1750-3639
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
235468
Posten skapad:
2016-04-28 16:25
Posten ändrad:
2016-05-31 11:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007