transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tick-Borne Encephalitis sequelae at long-term follow-up: a self-reported case-control study.

Författare och institution:
Malin Veje (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); P Nolskog (-); M Petzold (-); T Bergström (-); Thomas Lindén (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Yüksel Peker (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Marie Studahl (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar)
Publicerad i:
Acta neurologica Scandinavica, Epub ahead of print
ISSN:
1600-0404
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Tick-borne encephalitis (TBE), caused by the TBE virus (TBEV), is a major neurotropic infection throughout Europe and Asia, with a considerable risk of neurological sequelae. Our aim was to study the symptoms in patients with TBE in Western Gotaland between 1997 and 2012 in the acute phase and at follow-up after 2-15 years (median: 5.5 years).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Infektionsmedicin
Nyckelord:
tick-borne, encephalitis, late effects, cognitive impairment
Postens nummer:
235467
Posten skapad:
2016-04-28 16:24
Posten ändrad:
2016-08-05 13:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007