transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Erratum to: Identification of novel CSF biomarkers for neurodegeneration and their validation by a high-throughput multiplexed targeted proteomic assay.

Författare och institution:
Wendy E Heywood (-); Daniela Galimberti (-); Emily Bliss (-); Ernestas Sirka (-); Ross W Paterson (-); Nadia K Magdalinou (-); Miryam Carecchio (-); Emma Reid (-); Amanda Heslegrave (-); Chiara Fenoglio (-); Elio Scarpini (-); Jonathan M Schott (-); Nick C Fox (-); John Hardy (-); Kailash P Bhatia (-); Simon Heales (-); Neil J Sebire (-); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kevin Mills (-)
Publicerad i:
Molecular neurodegeneration, 11 ( 1 ) s. 20
ISSN:
1750-1326
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
235466
Posten skapad:
2016-04-28 16:23
Posten ändrad:
2016-06-02 14:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007