transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Poststroke Physical Activity Levels No Higher in Rehabilitation than in the Acute Hospital.

Författare och institution:
Anna Åstrand (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Charlie Saxin (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Anna Sjöholm (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Monica Skarin (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Thomas Lindén (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Agneta Stoker (-); Sassa Roshandel (-); Åsa Dedering (-); Marie Halvorsen (-); Julie Bernhardt (-); Toby Cumming (-)
Publicerad i:
Journal of stroke and cerebrovascular diseases : the official journal of National Stroke Association, 25 ( 4 ) s. 938-45
ISSN:
1532-8511
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Returning to physical activity is a common goal for stroke survivors undergoing rehabilitation, and higher levels of activity have been linked to better gait and greater independence in activities of daily living. Our aim was to determine if inpatient rehabilitation settings promoted higher levels of physical activity in stroke survivors than an acute stroke unit setting.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Sjukgymnastik
Nyckelord:
stroke, rehabilitering, orgnisation
Postens nummer:
235457
Posten skapad:
2016-04-28 16:13
Posten ändrad:
2016-06-02 14:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007