transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cerebrospinal fluid substance P concentrations are elevated in patients with Alzheimer's disease.

Författare och institution:
Per Johanson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Erik G Almqvist (-); Anders Wallin (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Jan-Ove Johansson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Ulf Andreasson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Johan Svensson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition)
Publicerad i:
Neuroscience letters, 609 s. 58-62
ISSN:
1872-7972
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The neuropeptides substance P, orexin A (hypocretin-1) and neurotensin are signaling molecules that influence brain activity. We examined their cerebrospinal fluid (CSF) levels in a study population consisting of Alzheimer's disease (AD) dementia or mild cognitive impairment (MCI) diagnosed with AD dementia upon follow-up (n=32), stable MCI (SMCI, n=13), other dementias (n=15), and healthy controls (n=20). CSF substance P level was increased in AD patients compared to patients with other dementias and healthy controls (P<0.05 and P<0.01, respectively). Patients with other dementia or SMCI had lower CSF orexin A level than AD patients (both P<0.05) and marginally lower level than healthy controls (both P=0.05). CSF neurotensin level was similar in all groups. In the total study population (n=80), CSF substance P level correlated positively with CSF levels of T-tau and P-tau, and in AD patients (n=32), CSF substance P level correlated positively with CSF Aβ1-42 level. In conclusion, CSF substance P level was elevated in AD patients and correlated with CSF Aβ1-42 level, a well established marker of senile plaque pathology. The role of low CSF orexin A level in other dementias or SMCI needs to be explored in further studies.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Nyckelord:
Aged, Alzheimer Disease, cerebrospinal fluid, Amyloid beta-Peptides, cerebrospinal fluid, Biomarkers, cerebrospinal fluid, Case-Control Studies, Female, Humans, Male, Neurotensin, cerebrospinal fluid, Orexins, cerebrospinal fluid, Peptide Fragments, cerebrospinal fluid, Substance P, cerebrospinal fluid
Postens nummer:
235455
Posten skapad:
2016-04-28 16:03
Posten ändrad:
2016-06-02 14:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007