transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Till minnet av det goda Sverige – lantmätaren och arkitekten Jonas Sundahl i den svenska stormaktstidens yttersta utmark.

Författare och institution:
Ulrich Lange (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
I utkanter och marginaler: 31 texter om kulturhistoria. En vänbok till Birgitta Svensson. , s. 12
ISBN:
978-91-7108-579-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Nordiska museet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
stormaktstidens arkitektur
Postens nummer:
235452
Posten skapad:
2016-04-28 15:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007