transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rethinking the Importance of State and Nation in Democratization

Författare och institution:
Ellen Lust (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
November 6, University of Oslo,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Ytterligare information:
http://www.uio.no/english/research/interfaculty-research-areas/democracy/news-and-events/events/conferences/2015/workshops/rethinking-the-importance-of-state-and-nation-in-d.html
Postens nummer:
235445
Posten skapad:
2016-04-28 14:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007