transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Amaurosis fugax - characteristics, management and prevalence of significant carotid stenosis

Författare och institution:
Pia Kvickström (-); Bertil Lindblom (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Göran Bergström (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Madeleine Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Acta Ophthalmologica. Nordic Congress of Ophthalmology, 20–23 August 2014, Stockholm, Sweden, 92 ( Suppl 254 ) s. NEO-053
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oftalmologi
Postens nummer:
235436
Posten skapad:
2016-04-28 14:20
Posten ändrad:
2016-06-02 14:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007