transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Methylenetetrahydrofolate Reductase Polymorphisms in Human Cataract

Författare och institution:
Henrik Zetterberg (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för laborativ neurovetenskap); Madeleine Zetterberg (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för oftalmologi); J Prince (-); Jan-Olof Karlsson (Institutionen för anatomi och cellbiologi); Kaj Blennow (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för laborativ neurovetenskap)
Publicerad i:
IOVS: Abstract 829,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oftalmologi
Postens nummer:
235429
Posten skapad:
2016-04-28 14:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007