transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Food (in)security, human (in)security, women’s (in)security: State policies and local experiences in rural Rwanda

Författare och institution:
Marie Jeanne Nzayisenga (Institutionen för globala studier); Camilla Orjuela (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning); Isabell Schierenbeck (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
African Security, 9 ( 3 )
ISSN:
1939-2206
E-ISSN:
1939-2214
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
235426
Posten skapad:
2016-04-28 13:57
Posten ändrad:
2016-07-29 08:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007