transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Preverbal infants´ability to encode the outcome of distributive actions

Författare och institution:
Marek Meristo (Psykologiska institutionen); Karin Strid (Psykologiska institutionen); Luca Surian (-)
Publicerad i:
Infancy, 21 ( 3 ) s. 353-372
ISSN:
1525-0008
E-ISSN:
1532-7078
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
235424
Posten skapad:
2016-04-28 13:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007