transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rödsotsepidemin i Gothemstrakten år 1779. En mikrostudie av smittspridning under tidigmodern tid

Författare och institution:
Johannes Daun (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Gusem = Gutilandorum Universitas Scholarium et Magistrorum , 6 s. 29-50
ISSN:
2000-3870
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
Postens nummer:
235419
Posten skapad:
2016-04-28 12:07
Posten ändrad:
2016-04-28 12:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007