transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den journalistiska professionen i nätverkssamhället

Författare och institution:
Jenny Wiik (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)); Gunnar Nygren (-)
Publicerad i:
SOU 2016:30 Människorna, Medierna, Marknaden. Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring, s. 261-282
ISBN:
978-91-38-24433-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Elanders Sverige AB
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Medievetenskap
Nyckelord:
journalistik, profession, mediearbetare
Postens nummer:
235414
Posten skapad:
2016-04-28 11:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007