transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Bionic Human Arm - Fact or Fiction in 2016?

Författare och institution:
Max Jair Ortiz-Catalan (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system, Chalmers); Örjan Berlin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi); Rickard Brånemark (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi)
Publicerad i:
11th The Asia Pacific Musculoakeletal Tumour Society Meeting (APMSTS), Singapore, 21-23 Apr 2016.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Nyckelord:
Bionic arm, Osseointegration, Brain-controlled prosthesis
Postens nummer:
235413
Posten skapad:
2016-04-28 11:37
Posten ändrad:
2016-04-28 16:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007