transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An osseointegrated percutaneous prosthetic system for treatment of transfemoral amputees: Medium and projected long-term follow up.

Författare och institution:
Örjan Berlin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi); Kerstin Hagberg (Institutionen för kliniska vetenskaper); Katarzyna Kulbacka-Ortiz (-); Rickard Brånemark (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi)
Publicerad i:
11th The Asia Pacific Musculoakeletal Tumour Society Meeting (APMSTS), Singapore, 21-23 Apr 2016. ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Nyckelord:
Transfemoral amputees, Osseointegration, Prosthesis, Quality of Life
Postens nummer:
235410
Posten skapad:
2016-04-28 11:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007